Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler (in een bestaande woning)

Als u in een bestaande woning een zonneboiler plaatst, geeft uw netbeheerder daarvoor een premie. De zonneboiler moet wel geplaatst worden door een aannemer.

Met een zonneboiler kunt u op een eenvoudige, milieuvriendelijke manier een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. Om de zonnestraling op te vangen, wordt op het dak van de woning een zwarte plaat of zonnecollector gemonteerd.

U kan de terugverdientijd van het plaatsen van een zonneboiler berekenen met de energiewinstcalculators.

De premie werd eind december 2012 aangepast en geldt voor alle zonneboilers die besteld worden sinds 1 januari 2013. Voor zonneboilers die al in 2012 werden besteld, is er een overgangsregeling.

Voorwaarden

 • Enkel woningen die zijn aangesloten op het distributienet van de netbeheerder voor 1 januari 2006 komen in aanmerking. Sinds januari 2006 is de Energieprestatieregelgeving van kracht, woningen die beter doen dan de EPB-eisen komen in aanmerking voor een premie voor een energiezuinige nieuwbouw.
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen voor de levering en plaatsing van de zonneboiler. Er moet ook een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf worden ingediend.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig als er een attest van de aannemer wordt toegevoegd.
 • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming. Zwembadverwarming komt dus niet in aanmerking.
 • Uitbreiding of vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem met bijkomende panelen komt niet in aanmerking.

Voor facturen vanaf 1 januari 2013:

 • moet de collector een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of een Solar KeyMark bezitten
 • moet de inhoud van het boilervat minstens 40 liter per vierkante meter apertuuroppervlakte bedragen ingeval van vlakkeplaatcollectoren en minstens 55 liter per vierkante meter apertuuroppervlakte ingeval van buiscollectoren
 • wordt naverwarming uitsluitend op basis van elektrische weerstandsverwarming aanvaard enkel indien er voor de plaatsing van de thermische zonnecollectoren al een elektrische boiler aanwezig was die instond voor de volledige productie van het sanitair warm water.

Voor de technische voorwaarden van de zonneboiler, raadpleeg het aanvraagformulier van de netbeheerder.

Opgelet. Er is een overgangsmaatregel voor zonneboilers die werden besteld vóór 1 januari 2013. De maximale premiehoogte van 2012 blijft behouden (4125 euro) en er worden geen eisen opgelegd aan het maximaal percentage van de factuur die in aanmerking komt voor de premie.

 • Deze overgangsregeling is enkel van toepassing als er besteld werd uiterlijk op 31/12/2012 en de eindfactuur betaald werd uiterlijk op 28/02/2013.
 • De uitgebreide voorwaarden (Solar Key Mark, minimale inhoud boilervat, beperking elektrische na-verwarming) zijn altijd van toepassing indien de eindfactuur dateert vanaf 1/1/2013.

Procedure

 • De aanvraagformulieren kunt u downloaden op de website van uw netbeheerder.
 • De formulieren moeten opgestuurd worden naar uw netbeheerder uiterlijk 12 maanden na factuurdatum. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald. U kunt uw aanvraag ook online indienen.
 • Per uitvoeringsadres kan de premie maar één keer worden aangevraagd in een periode van 12 maanden voor eenzelfde type investering. Als er meerdere facturen zijn, kunnen die dus het best samen worden ingediend in één aanvraagdossier.

Bedrag

Sinds 1 januari 2013 bedraagt de premie:

 • 550 euro per m² met een maximum 2750 euro
 • en maximum 50% van de factuur.

Voor beschermde afnemers worden voor investering in 2012 het premiebedrag en de maxima met 20% verhoogd. In 2013 krijgen beschermde afnemers een 50% hogere tegemoetkoming. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Als de premie wordt aangevraagd voor meerdere wooneenheden door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging, dan geldt de maximale premie per wooneenheid.